Poradenství

Jak pracujeme

Poskytujeme poradenství v oblastech

  • Kvality (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Ekologie (ČSN EN ISO 14001:2016)
  • BOZP (OHSAS 18001)
  • Štíhlé výroby
  • Zlepšování procesů
  • EnMS (ČSN EN ISO 50001)
  • Personalistiky
  • Koučování a zvyšování osobní výkonnosti

Způsob práce s klientem je založen spíše na kooperaci a společné spolupráci než na dodávkách konzultantských služeb. Smyslem je připravit a nastartovat program změn a paralelně připravit u zákazníka interní týmy, které dále pracují na dalším rozvoji společnosti a posunují tak firmu k neustálému posilování faktorů konkurenceschopnosti.

Jak vyplývá ze samotného názvu Value Innovation, soustřeďujeme se zejména na inovační aktivity v oblasti tvorby hodnoty a současně snižování ztrát a plýtvání. Jako klíčový faktor konkurenceschopnosti našich klientů vnímáme zejména čas, tj. schopnost flexibilně reagovat na tržní požadavky, vázat co nejméně kapitálu v skladových zásobách a rozpracované výrobě, zkracovat průběžné doby všech procesů a tím zvyšovat efektivitu vlastního i cizího kapitálu.

Jako samozřejmou podmínku této konkurenční výhody potom chápeme schopnost dosahovat kvality v oblasti produktové a procesní.