Vedoucí provozu – mistr

Cena: 22.000,-Kč bez DPH / 1 účastník

Rozsah: 15 dnů

Místo konání: Ostrava nebo dle požadavku zákazníka

Obsah:

Principy štíhlé výroby
Základní nástroje kvality
Základní výrobní postupy
Orientace v technologických postupech
Základní technické komunikační prostředky
Základy vedení týmu a práce s podřízenými
Základy komunikace a řešení krizových situací
Základy SM BOZP
Právní minimum pro mistry

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby – činnost mistra/mistrové.