Technik kvality

Technik kvality

Cena: 15.125,-Kč

Místo konání: Ostrava

Rozsah: 6 dnů

Obsah:

 • Postaveni kvality v dnešním podnikatelském prostředí
 • Kvalita výrobku
 • Kontrola výrobku měřením, proměnlivost, histogram
 • Gaussovo rozděleni
 • Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vy kontrolovanou“ kvalitou
 • Indexy způsobilosti procesu, stroje a měřidla
 • SPC měřením
 • Statistická přejímka porovnáváním
 • DOE
 • Riziko vadného výrobku
 • Kontrolní technologie
 • QFD, určení kritických znaku výrobku
 • Analýza vad, určeni kritických závad výrobku
 • Kontrolní plán se zárukou na kvalitu výrobku
 • FMEA procesu
 • Metodiky a nástroje zlepšovaní
 • Ishikawuv diagram – okrajově, FT A – okrajově, 5 WHY – do hloubky, SD-Report
 • Základy systémů řízení kvality
 • Audity kvality
 • Úvod do štíhlé výroby

V případě zájmu nás kontaktujte.