Hydraulika

Hydraulika

Cena: dle rozsahu

Rozsah: dle požadavku zákazníka

Místo konání: dle požadavku zákazníka

Obsah:

 • Fyzikální základy a základní pojmy z hydraulických mechanismů
 • Hydraulické značky, čtení schémat
 • Pracovní kapaliny. Těsnění, způsoby řešení, snášenlivost materiálů a kapalin
 • Čistota při provozu a údržbě hydraulických zařízení
 • Technická diagnostika stavu kapalin
 • Montážní uzly-základní skupiny v hydraulických obvodech
 • Hydrogenerátory, hydromotory, Tlakové pohonné jednotky- konstrukční řešení
 • Nádrže a jejich příslušenství, Filtrace a filtry pracovní kapaliny
 • Chlazení, ohřev a tepelná stabilizace
 • Hydraulické akumulátory
 • Vyhrazená tlaková zařízení- legislativa
 • Potrubní rozvody a ostatní příslušenství hydraulických systémů
 • Hydraulické válce, Prvky pro řízení tlaku a průtoku, Proporcionální ventily a servoventily, Šoupátkové ventily, Logické ventily
 • Elektro vybavení a příslušenství hydraulických prvků
 • Bezdemontážní diagnostika hydraulických veličin – tlak, teplota, průtok
 • Základy hydraulických obvodů a zapojení a konstrukční řešení hydraulických agregátů
 • Montáž a uvádění hydraulických zařízení do provozu
 • Provoz a údržba hydraulických zařízení

V případě zájmu nás kontaktujte.