KAIZEN – systematické zdokonalování

KAIZEN – systematické zdokonalování

Termín: listopad/prosinec 2016

Cena: 19.481,-Kč

Místo konání: Ostrava

Rozsah: 7 dnů

Obsah: 

  • Zavádění KAIZEN do praxe
  • Fungování systému neustálého zlepšování
  • Efektivní a rychlé dosažení úspor
  • Jak vytvářet a vést zlepšovatelské týmy
  • Vybrané metody používané při neustálém zlepšování
  • Problémy při zavádění KAIZEN
  • Diskuze, případové studie

V případě zájmu o akci nás kontaktujte.